troškovi uvoza

Procedura za uvoz polovnih vozila i troškovi uvoza

Iako uvoz polovnih vozila iz inostranstva dobija na popularnosti iz godinu u godinu, i dalje postoje mnoge nedoumice u vezi sa ovim procesom, koje obeshrabruju ljude koji razmišljaju o ovakvom poduhvatu. Nejasnoće se mahom javljaju kada su troškovi uvoza u pitanju, ali i oko same procedure. Zato ćete često čuti da ovakva je ovakva investicija prekomplivana i neisplativa, što je zapravo netačno. U ovom tekstu pokušaćemo da vam približimo kako ovo u praksi izgleda, koja vam je dokumentacija potrebna i koliki su troškovi uvoza polovnih vozila. 

Šta se podrazumeva pod pojmom „upotrebljavano vozilo” i zašto se opredeliti za uvoz?

Zakon definiše polovne automobile kao one od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci. Kada su traktori u pitanju, pored ovog uslova, oni moraju imati i najmanje 50 radnih sati. Ukoliko se radi o neregistrovanim traktorima, uslov da se on smatra polovnim jeste da ima najmanje 100 radnih sati. Prednosti uvoza ovakvih vozila jesu veći izbor, bolje stanje „polovnjaka” i naravno, niže cene.

Potrebna dokumentacija

Kada je o dokumentaciji reč, javljaju se manje varijacije u zavisnosti od zemlje iz koje se vozilo izvozi. Uopšteno govoreći, za uvoz polovnog automobila iz inostranstva u Srbiju vam je neophodno sledeće:

  • račun ili faktura, overeni kod nadležnog organa
  • saobraćajna dozvola, ili kopija, koja mora biti overena od strane nadležnog organa
  • EUR1 obrazac, koji predstavlja potvrdu o preferncijalnom poreklu vozila. U slučaju da je prodavac pravno lice, a vozilo vrednosti do 6000 evra (vrednost se u tom slučaju određuje prema katalogu AMSS), umesto ovog obrasca se uvažava i izjava na fakturi. Ovi dokumenti važe 4 meseca od datuma izdavanja, a moraju se čuvati 3 godine nakon kupovine i uvoza automobila.
  • COC (Certificate of Conformity), u kom su navedene sve bitne tehničke karakteristike automobila, kojim se dokazuje da on ispunjava određeni standard. COC dokument u inostranstvu može izdati bilo koji ovlašćeni prodavac brenda u zemlji u kojoj vozilo kupujete. On se može i naknadno nabaviti u Srbiji kod predstavnika proizvođača marke kupljenog vozila, ali ćete za to morati da izdvojite između 60 i 120 evra. Bez ovakve potvrde se ne može obaviti ispitivanje vozila. 

Procedura na granici 

Prilikom napuštanja teritorije Evropske unije, overava se izvozna deklaracija, što je dokaz da je vozilo napustilo teritoriju EU. Ovo je bitno jer predstavlja osnovu za povraćaj poreza.

Nakon prelaska međuzone, vozilo se prijavljuje na carinjenje kod naših carinika, posle čega vas carinik upućuje na špediciju. Špeditera birate sami, ili uz našu preporuku. Špediter preuzima kompletnu dokumentaciju, a zatim slika i beleži eventualna oštećenja na vozilu.

Sa završenom graničnom prijavom javljate se cariniku na pregled, nakon čega možete nastaviti put sa obavezom javljanja špediciji u roku od 72 časa, i to u mestu carinjenja, za pravna lica, odnosno u mestu prebivališta, ukoliko vozilo uvozi fizičko lice. Špedicija razdužuje graničnu prijavu i vozilo upućuje u javno carinsko skladište do okončanja carinskog postupka.

Koliki su troškovi uvoza koje mogu da očekujem?

Osnovna metoda za utvrđivanje vrednosti po kojoj se carini vozilo je faktura. Ukoliko carinik posumnja u vrednost iskazanu u fakturi, ima i pravo i zakonsku obavezu da tu vrednost prekontroliše i ospori. Vrednost se tada utvrđuje prema katalogu cena i nomenklatura vozila Auto-Moto Saveza Srbije (AMSS). Ukoliko je vrednost vozila veća od 6000 evra, carinska osnovica se formira isključivo na osnovu kataloga AMSS. Na osnovu te vrednosti se obračunava porez na dodatnu vrednost, tj. PDV, koji iznosi 20%. 

Kada je carinska stopa u pitanju, uslov da ona iznosi 0% jeste da željeni automobil sadrži maksimalno 40% delova „bez porekla“, odnosno onih koji potiču iz zemalja van EU (kineskih, japanskih…).  U suprotnom, carinska stopa iznosi 12,5%.

Važno je znati…

Ukoliko smatrate da carinici nisu realno procenili vrednost vozila, neophodno je da obratite carinskoj ispostavi, odnosno, carinarnici u kojoj je automobil ocarinjen. Ona će potom doneti odgovarajuću odluku o osnovanosti zahteva. Ukoliko tom odlukom niste zadovoljni, možete da podnesete žalbu Odeljenju za drugostepeni carinski postupak Ministarstva finansija, koje je u sastavu Sektora za drugostepeni poreski i carinski postupak.

Sa druge strane, carinici imaju pravo da, u roku od 3 godine od datuma uvoza, provere priložene dokaze o poreklu vozila. Ako se utvrdi da je dokaz neispravan ili falsifikovan, te da vozilo nije proizvdeno u EU, moraćete da platite carinu. Isto tako, ukoliko carinski organi zemlje izvoznice ne odgovore našoj carini u roku od 10 meseci, moraćete za svoje vozilo platiti carinsku stopu u iznosu od 12.5%. Zbog toga je neophodno EUR1 obrazac čuvati najmanje 3 godine od datuma uvoza vozila.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom dali bolji uvid u proceduru uvoza polovnih vozila, kao i neku okvirnu sliku koliko će vas izneti troškovi uvoza koje možete da očekujete ako se odlučite na ovaj korak. Ukoliko se i dalje dvoumite, ili su vam potrebne neke dodatne informacije, ili pak želite da znate konkretnije brojke, ne ustručavajte se da nas kontaktirate

Tim Tag Autotransport vam uvek stoji na raspolaganju!