U okviru usluge uvoza i transporta vozila iz inostranstva, nudimo i savetodavnu i praktičnu pomoć pri carinjenju i sređivanju papirologije potrebne za registraciju vozila. Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem mejla za više informacija. Članovi našeg tima će vam rado odgovoriti na sva pitanja.

Carinjenje vozila

Ukoliko ste i dalje u nedoumici da li je ovo pravi korak za vas, evo šta treba da znate kada je carinjenje vozila u pitanju:

 • Za uvoz novih vozila potrebno je posedovati ispravu o homologaciji. Nju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Ova isprava nije potrebna za uvoz upotrebljavanih vozila.

 • Da bi se pristupilo carinjenju vozila, ono ne mora biti prethodno odjavljeno u inostranstvu, niti mora imati važeću godišnju registraciju.

 • Vozilo registrovano u inostranstvu, koje podleže obavezi registracije u Republici Srbiji, mora se pismeno prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici.

 • Carinjenje vozila sprovodi se u carinarnici po vašem izboru.

 • Pri uvozu upotrebljavanih motornih vozila, sprovodi se postupak carinskog skladištenja. Nakon toga se, u skladu sa propisima, utvrđuje ispunjenost svih propisanih uslova za uvoz upotrebljavanog motornog vozila. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, odobrava se postupak stavljanja predmetne robe u slobodan promet.

 • Carinski organi posebnu pažnju posvećuju proveri ispravnosti prijavljene vrednosti. Ukoliko se utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje prijavljene vrednosti robe pristupiće se utvrđivanju carinske vrednosti na osnovu podataka iz kataloga AMSS, pri čemu se mogu vršiti određene korekcije u odnosu na stanje vozila.

 • Prilikom sprovođenja uvoznog carinjenja nadležni carinski organ, pored carine, naplaćuje i PDV. Povraćaj PDV-a se vrši u državi gde je auto kupljen.

Registracija uvezenog vozila 

carinjenje vozila

Registracija vozila iz uvoza vrši se po zahtevu vlasnika. Ovaj zahtev se podnosi na Registracionom listu za motorno-priključno vozilo. Uz njega je potrebno priložiti sledeće:

 • potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila. Ona sadrži tehničke podatke vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo.

 • uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno.

 • uverenje o ispitivanju polovnih vozila (koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja).

 • potvrda o saobraznosti, koja je neophodna za registraciju novih vozila uvezenih iz inostranstva.

 • polisa obaveznog osiguranja motornog vozila.

 • dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo.

 • dokaz o uplati troškova za registraciju vozila. Uz svrhu uplate mora se navesti i registarska oznaka vozila ili broj šasije vozila.

 • dokaz o vlasništvu, odnosno poreklu vozila.

 • dokaz o identitetu novog vlasnika vozila. Za fizička lica je to lična karta, a za pravna izvod iz APR-a.

Rok isporuke je 5 dana.
Slovenija: 250 - 600€, Austrija: 250 - 800€, Nemačka: 400 - 1000€, Švajcarska: od 500€. Da biste dobili tačan iznos troškova za prevoz Vašeg vozila, potrebno je da znate koje je vozilo u pitanju i njegovu lokaciju (grad ili poštanski broj). Visina troškova zavisi od udaljenosti i mase vozila. U troškove su uračunati i svi propratni papiri neohodni za prevoz i carinu (Eur1 i T1). Obezbeđujemo i AMSS potvrdu. Posle carinjenja, dovozimo vozilo spremno za registraciju na Vašu adresu.
Faktura, odnosno, prijavljena vrednost je osnovni izvor informacija o vrednosti vozila. Ukoliko vrednost na fakturi pobuđuje osnovanu sumnju carinskih službenika, oni imaju pravo da je prekontrolišu i eventualno ospore. U zavisnosti od osnovnih karakteristika vozila visina carinske stope će iznositi od 0% do 12,5% prijavljene vrednosti, dok će PDV biti 20%.
Polovni automobil je onaj od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci Uslov za uvoz automobila je da je on u voznom stanju, ili da su neophodne samo manje popravke da bi automobil bio u voznom stanju (neispravan motor, akumulator, menjač).
Bez obzira na to da li plaćate carinu, svakako ste u obavezi da platite PDV u iznosu od 20%, koji se obračunava na osnovu vrednosti prijavljene na fakturi.
Ne. Stopa carine od 0% se primenjuje i i kada su u pitanju neke od zemalja sa kojima Srbija ima potpisane Sporazume o slobodnoj trgovini.Ovo pravilo važi u slučaju: zemalja potpisnica CEFTA sporazuma (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, UNMIK u ime Kosova i Moldavija), zemalja potpisnica EFTA sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) i Turske. Ukoliko možete da dokažete da Vaš automobil, odnosno njegove komponente, imaju poreklo neke od tih zemalja – stopa carine će biti 0%, dok u svim ostalim slučajevima ona iznosi 12,5%. Ne zaboravite, bilo da plaćate carinu ili ne, u obavezi ste da platite porez na dodatnu vrednost, čija stopa iznosi 20%.
Carinski službenici imaju pravo da nasumično provere dokaze o poreklu vozila, a naročito u slučaju opravdane sumnje u istinitost predane dokumentacije. Tada naša Carina šalje dokumenta i podatke carinskim organima zemlje izvoznice, uz zahtev za proveru. Ukoliko odgovor ne stigne u roku od 10 meseci, od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč, ili stvarnog porekla proizvoda, moraćete da platite carinu. Ovakva provera se može obavljati u roku od tri godine od dana carinjenja, stoga ste u zakonskoj obavezi da dokumentaciju za dokazivanje porekla vozila čuvate najmanje tri godine.