Jedna od naših delatnosti jeste uvoz automobila iz zemalja Evropske Unije i Švajcarske. Naš tim ima kapacitet za istovremeni transport do 3 vozila. Pružamo i pomoć pri carinjenju i sređivanju papirologije neophodne za registraciju automobila.

Naši klijenti se mahom odlučuju za kupovinu i uvoz polovnih automobila.

Polovno, odnosno, upotrebljavano vozilo je ono koje je već bilo registrovano. Pritom, od prve registracije mora proći najmanje šest meseci. Da bi uvoz u Srbiju bio moguć, automobil mora da ispunjava normu EURO 3. Da li je to zaista slučaj možete proveriti u saobraćajnoj knjižici. U suprotnom, kontrolu ispunjenosti norme EURO 3 vrši Agencija za bezbednost saobraćaja.

uvoz automobila

Kada je o dokumentaciji reč, javljaju se manje varijacije u zavisnosti od zemlje iz koje se vozilo izvozi. Uopšteno govoreći, za uvoz polovnog automobila iz inostranstva u Srbiju vam je neophodno sledeće:

  • EUR1 obrazac, koji predstavlja potvrdu o preferencijalnom poreklu vozila. Ovaj obrazac vam je neophodan za kupovinu automobila i od pravnog i od fizičkog lica. U slučaju da je prodavac pravno lice, a vozilo vrednosti do 6000 evra (vrednost se u tom slučaju određuje prema katalogu AMSS), umesto ovog obrasca se uvažava i izjava na fakturi. Da bi ona bila validna, mora se ispuniti po strogo određenim pravilima. Ovi dokumenti važe 4 meseca od datuma izdavanja, a moraju se čuvati 3 godine nakon kupovine i uvoza automobila.

  • saobraćajna dozvola, ili kopija saobraćajne dozvole koja mora biti overena od strane nadležnog organa.

  • račun ili faktura, koji mora biti biti overen kod nadležnog organa, bilo da kupujete vozilo od fizičkog ili pravnog lica. Ova stavka nije obavezna jedino ukoliko automobil kupujete od samog proizvođača.

  • COC (Certificate of Conformity), u kom su navedene sve bitne tehničke karakteristike automobila, na osnovu kojih može da se potvrdi da ispunjava određeni standard. COC dokument u inostranstvu može izdati bilo koji ovlašćeni prodavac brenda u zemlji u kojoj vozilo kupujete. Vozilo se može uvesti i bez ovog dokumenta, ali se on mora naknadno nabaviti u Srbiji kod predstavnika proizvođača marke kupljenog vozila. U tom slučaju, ovaj sertifikat ćete platiti između 60 i 120 evra. Bez ovakve potvrde se ne može obaviti ispitivanje vozila.

Nadamo se da vam je sada jasnije šta je sve neophodno pripremiti što se same dokumentacije tiče. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, naš tim vam stoji na raspolaganju.

Rok isporuke vozila je 5 dana.
Slovenija: 250 - 600€, Austrija: 250 - 800€, Nemačka: 400 - 1000€, Švajcarska: od 500€. Da biste dobili tačan iznos troškova za prevoz Vašeg vozila, potrebno je da znate koje je vozilo u pitanju i njegovu lokaciju (grad ili poštanski broj). Visina troškova zavisi od udaljenosti i mase vozila. U troškove su uračunati i svi propratni papiri neohodni za prevoz i carinu (Eur1 i T1). Obezbeđujemo i AMSS potvrdu. Posle carinjenja, dovozimo vozilo spremno za registraciju na Vašu adresu.
Faktura, odnosno, prijavljena vrednost je osnovni izvor informacija o vrednosti vozila. Ukoliko vrednost na fakturi pobuđuje osnovanu sumnju carinskih službenika, oni imaju pravo da je prekontrolišu i eventualno ospore. U zavisnosti od osnovnih karakteristika vozila visina carinske stope će iznositi od 0% do 12,5% prijavljene vrednosti, dok će PDV biti 20%.
Polovni automobil je onaj od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci Uslov za uvoz automobila je da je on u voznom stanju, ili da su neophodne samo manje popravke da bi automobil bio u voznom stanju (neispravan motor, akumulator, menjač).
Bez obzira na to da li plaćate carinu, svakako ste u obavezi da platite PDV u iznosu od 20%, koji se obračunava na osnovu vrednosti prijavljene na fakturi.
Ne. Stopa carine od 0% se primenjuje i i kada su u pitanju neke od zemalja sa kojima Srbija ima potpisane Sporazume o slobodnoj trgovini.Ovo pravilo važi u slučaju: zemalja potpisnica CEFTA sporazuma (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, UNMIK u ime Kosova i Moldavija), zemalja potpisnica EFTA sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) i Turske. Ukoliko možete da dokažete da Vaš automobil, odnosno njegove komponente, imaju poreklo neke od tih zemalja – stopa carine će biti 0%, dok u svim ostalim slučajevima ona iznosi 12,5%. Ne zaboravite, bilo da plaćate carinu ili ne, u obavezi ste da platite porez na dodatnu vrednost, čija stopa iznosi 20%.
Carinski službenici imaju pravo da nasumično provere dokaze o poreklu vozila, a naročito u slučaju opravdane sumnje u istinitost predane dokumentacije. Tada naša Carina šalje dokumenta i podatke carinskim organima zemlje izvoznice, uz zahtev za proveru. Ukoliko odgovor ne stigne u roku od 10 meseci, od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč, ili stvarnog porekla proizvoda, moraćete da platite carinu. Ovakva provera se može obavljati u roku od tri godine od dana carinjenja, stoga ste u zakonskoj obavezi da dokumentaciju za dokazivanje porekla vozila čuvate najmanje tri godine.