uvoz motocikala

Tag Autotransport, pored transporta i uvoza automobila i radnih mašina, vrši i uvoz motocikala iz inostranstva.

Profesionalno, sa puno pažnje i brige o vašim motociklima, vršimo njihov transport iz bilo koje zemlje Evropske Unije i Švajcarske. Vršimo ove usluge po povoljnim cenama, a pružamo vam i pomoć pri procesu carinjenja i prikupljanju neophodne dokumentacije za registraciju.

Naši klijenti se odlučuju da motocikle uvezu iz inostranstva mahom zbog povoljnijih cena i većeg izbora, naročito kada su polovni motocikli u pitanju. Kao najveću prepreku pri odlučivanju na ovakav korak najčešće ističu strah od obimne papirologije i visokih troškova uvoza i transporta.

Što se tiče neophodne dokumentacije za uvoz motocikala ili mopeda iz inostranstva u Srbiju, ona je gotovo identična onoj potrebnoj za uvoz automobila, s tim što motori ne moraju da ispunjavaju uslov da su proizvedeni u skladu sa normom EURO 3, jer ovu normu ne ispunjavaju čak i poneki novi modeli.

Dakle, od dokumenata neophodnih za uvoz motocikala ili mopeda, potrebno vam je sledeće:

  • račun ili faktura, koji mora biti biti overen kod nadležnog organa bilo da kupujte motocikl od fizičkog ili pravnog lica.

  • saobraćajna dozvola, ili kopija saobraćajne dozvole, za koju je neophodno da bude overena od strane nadležnog organa.

  • COC (Certificate of Conformity), u kom su navedene sve bitne tehničke karakteristike motocikla, na osnovu kojih može da se potvrdi da ispunjava određeni standard. COC dokument u inostranstvu može izdati bilo koji ovlašćeni prodavac brenda u zemlji u kojoj ovo vozilo kupujete, a ukoliko je prodavac vozila ujedno i prvi vlasnik istog, šanse su da on ovaj sertifikat već poseduje.

Napomenimo još da se upotrebljavanim, odnosno, polovnim motociklom, smatra onaj koji je već bio registrovan, a da pri tom od prve registracije nije prošlo manje od 6 meseci. Ovakvo vozilo se mora i odjaviti, odnodno njegove tablice se moraju predati policijskoj upravi. Za to treba uzeti i odgovarajuću potvrdu, ali je to dužnost lica koje vrši prodaju motora, odnosno prodavca.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas. Uvek smo spremni da vas posavetujemo i rešimo eventualne nedoumice.

Rok isporuke je 5 dana.
Slovenija: 250 - 600€, Austrija: 250 - 800€, Nemačka: 400 - 1000€, Švajcarska: od 500€. Da biste dobili tačan iznos troškova za prevoz Vašeg vozila, potrebno je da znate koje je vozilo u pitanju i njegovu lokaciju (grad ili poštanski broj). Visina troškova zavisi od udaljenosti i mase vozila. U troškove su uračunati i svi propratni papiri neohodni za prevoz i carinu (Eur1 i T1). Obezbeđujemo i AMSS potvrdu. Posle carinjenja, dovozimo vozilo spremno za registraciju na Vašu adresu.
Faktura, odnosno, prijavljena vrednost je osnovni izvor informacija o vrednosti vozila. Ukoliko vrednost na fakturi pobuđuje osnovanu sumnju carinskih službenika, oni imaju pravo da je prekontrolišu i eventualno ospore. U zavisnosti od osnovnih karakteristika vozila visina carinske stope će iznositi od 0% do 12,5% prijavljene vrednosti, dok će PDV biti 20%.
Polovni automobil je onaj od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci Uslov za uvoz automobila je da je on u voznom stanju, ili da su neophodne samo manje popravke da bi automobil bio u voznom stanju (neispravan motor, akumulator, menjač).
Bez obzira na to da li plaćate carinu, svakako ste u obavezi da platite PDV u iznosu od 20%, koji se obračunava na osnovu vrednosti prijavljene na fakturi.
Ne. Stopa carine od 0% se primenjuje i i kada su u pitanju neke od zemalja sa kojima Srbija ima potpisane Sporazume o slobodnoj trgovini.Ovo pravilo važi u slučaju: zemalja potpisnica CEFTA sporazuma (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, UNMIK u ime Kosova i Moldavija), zemalja potpisnica EFTA sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) i Turske. Ukoliko možete da dokažete da Vaš automobil, odnosno njegove komponente, imaju poreklo neke od tih zemalja – stopa carine će biti 0%, dok u svim ostalim slučajevima ona iznosi 12,5%. Ne zaboravite, bilo da plaćate carinu ili ne, u obavezi ste da platite porez na dodatnu vrednost, čija stopa iznosi 20%.
Carinski službenici imaju pravo da nasumično provere dokaze o poreklu vozila, a naročito u slučaju opravdane sumnje u istinitost predane dokumentacije. Tada naša Carina šalje dokumenta i podatke carinskim organima zemlje izvoznice, uz zahtev za proveru. Ukoliko odgovor ne stigne u roku od 10 meseci, od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč, ili stvarnog porekla proizvoda, moraćete da platite carinu. Ovakva provera se može obavljati u roku od tri godine od dana carinjenja, stoga ste u zakonskoj obavezi da dokumentaciju za dokazivanje porekla vozila čuvate najmanje tri godine.